No sBlock: COMMENTS_FORM in file: templates/pages_default.tpl
POČÍTAČOVÉ OVLÁDANIE ŠTÚDIA - Solarex Sklep Online

POČÍTAČOVÉ OVLÁDANIE ŠTÚDIA

V odvetví solárií, úspech vedenej podnikateľskej činnosti týkajúcej sa služieb vo veľkej miere závisí od šikovnej a profesionálnej obsluhy klientov. Nami ponúkaný rozostavaný nástroj na obsluhu solária zaručuje bezpečnosť a stálosť práce a plnú kontrolu vykonávaných činností. Okrem toho pozitívne vplýva na prestíž a spôsob vnímania štúdia klientmi.


Základné výhody systému:
    obsluha dvoch monitorov (na prvom sú znázorňované informácie pre obsluhu a na druhom pre klienta)
    možnosť diaľkového ovládania sieťou solárií z každého miesta prostredníctvom internetu
    plná integrácia pozorovacích pracovných miest dostupná z úrovne administrátora (diaľkový dozor nad zamestnancami)
    možnosť celkového prispôsobenia systému individuálnym potrebám klienta
    veľmi veľká priehľadnosť a čitateľnosť systému vytvorená na základe výhrad a návrhov klientov
    odolnosť voči vírusom a inému druhu škodlivých programov
    vbudovaný sklad kozmetiky
    obsluha vernostných čítacích kariet.
Solar - prezentácia systému

Komentarze