No sBlock: COMMENTS_FORM in file: templates/pages_default.tpl
TRUBICE - Solarex Sklep Online

RSS

TRUBICE

Neobyajne dleitou asou zaruujcou spokojnos zkaznkov a spech vykonvanch innost s trubice pouvan v zariaden. V naej ponuke njdete nasledujce vrobky: HERAEUS (HANAU), COSMEDICO, Dr MLLER a novinku na trhu nemeck trubice PRESTIGE.
Trubice PRESTIGE vyznaujce sa vnimonmi parametrami PRESTIGE funguj v slade s pravidlami Inteligentnho Systmu Opaovania ISO. Pri zavdzan na trh sme zohadnili zrove oakvania klientov prevdzkujcich solri, ako aj bezpenos a spokojnos opaujcich sa osb.
Trubice PRESTIGE !!! NOVINKA !!!

* Modern technolgia zloenia fosforu - (Power Technology)
* Uhlov elektrda (HX)
* Modern chladiaci systm - (Cooling system)
* Technolgia "OTVORENHO SKLA" via priepustnos UV lov

V cene trubc:

* prjazd ku klientovi ZADARMO !!!
* vmena trubc ZADARMO !!!
* istenie zariadenia ZADARMO !!!
prevzatie trubc na znekodnenie ZADARMO !!!

Komentarze

Petra Kovov

2010-02-13 21:22

Dobr de, poprosm Vs cenov ponuku na trubice do solria Ergoline Advantage 400 turbo power-horizontlne, do vertiklneho solria Ultra sun PowerTower 8000.
Poprosm Vs cenu dopravy na Slovensko - iar nad Hronom. akujem a ostvam s pozdravom Petra Kovov