Neodmysliteµnou súčas»ou prispievajúcou k spokojnosti zákazníkov a úspechu naąich aktivít sú trubice uplatnené v zariadeniach. V naąej ponuke nájdete nasledujúce produkty: HERAEUS (HANAU), COSMEDICO, Dr MÜLLER a novinku na trhu – nemecké trubice PRESTIGE. Podrobný zoznam trubíc nájdete v INTERNETOVEJ PREDAJNI. Trubice PRESTIGE, ktoré sa vyznačujú výnimočnými parametrami fungujú na princípe Inteligentného systému opaµovania ISO. Pri ich zavádzaní na trh sme zohµadnili očakávania naąich zákazníkov prevádzkujúcich soláriá, ako aj bezpečnos» a spokojnos» opaµujúcich sa osôb. Trubice PRESTIGE !!! NOVINKA !!! Moderná technológia zloľenia fosforu - (Power Technology) Uhlová elektróda (HX) Moderný chladiaci systém - (Cooling system) Technológia "OTVORENÉHO SKLA" – zvyąuje priepustnos» UV ľiarenia V cene trubíc sú zahrnuté: dovoz ku klientovi GRÁTIS !!! výmena trubíc GRÁTIS !!! čistenie zariadenia GRÁTIS !!! príjem trubíc za účelom recyklácie GRÁTIS !!! Trubice PRESTIGE, vďaka uplatnenej technológii a vysokokvalitným komponentom, zais»ujú trvalé, bezpečné a efektívne opálenie, tak vysoko cenené a vyhµadávané zákazníkmi solária. Uplatňovanie trubíc PRESTIGE veµmi pozitívne ovplyvňuje prestíľ a ątandard salónu, pričom tvorí príznačný prvok pri»ahujúci zákazníkov, ktorí vyhµadávajú inovácie a zároveň bezpečnos». Pri zakúpení trubíc PRESTIGE zais»ujeme profesionálne poradenstvo a program marketingovej podpory, účelom ktorého je účinné odlíąenie na trhu prostredníctvom uplatnenia trubíc novej generácie vo svojich zariadeniach. Za účelom získania informácií o trubiciach PRESTIGE a oboznámenia sa s podrobnos»ami o programe marketingovej podpory sa prosím telefonicky kontaktujte s naąim poradcom - 012 264 97 00, 0602 49 57 37 alebo vyplňte niľąie uvedený formulár.


SOLAREX - Kraków,ul.Zakopiańska 136,
tel 012 264 97 00, 0602 49 57 37
e-mail:biuro@solarex-iso.pl
konto: 49 8799 0001 0000 0005 3631 0001


Strona Główna Mapa strony Kontakt

© 1997-2019 SOLAREX • Wszelkie prawa zastrzeżone.