Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Regulamin Sklepu Internetowego Solarexu określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.solarex-iso.pl/sklep . Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY
 • Właściciel Sklepu Internetowego : 
 •                                  P.h.u SOLAREX Agnieszka Guzik

ul. Zakopiańska 110

30-435 Kraków

NIP 552-112-90-35

Tel/fax (0 12) 264 97 00

 • 1. Zamówienia w Sklepie można składać tylko przez ten Sklep Internetowy.
 • 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 • 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • 4. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.
 • 5. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 • 6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 • 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 • 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 5).
 • 9. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i dzielą się na dwie grupy: jedna to ceny netto a druga grupa  to ceny brutto, które zawierają  podatek Vat (22%), a od 1 stycznia 2011 podatek  w wysokości  (23%).W trakcie lub po dokonaniu jakiejkolwiek tranzakcji w naszym sklepie on-line proszę dokładnie przeanalizowac opis produktu i jego cenę a w przypadku zakupu towaru z opisem ceny: netto doliczyc podatek.  
 • 10. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 • 11. Jesli zamawiany towar zostanie całkowicie wysprzedany i po dokonaniu zamówienia przez zamawiajacego okaże się , że tranzakcja nie może dojść do skutku to Sprzdający poinformuje Kupującego o tym fakcie.
 • 12. Do każdej przesyłki , która zawiera podatek VAT dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o wcześniejsze przesłanie faksem upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy (nasz numer faksu: (0 12) 264 97 00). W przypadku towarów, które mają podane ceny netto, doliczony zostanie do kwoty całkowitej zamówienia podatek VAT w wysokości 22%.
 • 13. Należność za zamówiony towar Zamawiający reguluje przy odbiorze przesyłki lub w postaci przedpłaty na konto Sklepu Internetowego.
 • 14. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1 istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni zgodnie z art.10 w/w ustawy. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z nami pod nr telefonu (0 12) 264 97 00 celem ustalenia warunków zwrotu. Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu.
 • 15. Zapłata za towar uiszczana jest w formie przelewu, gotówki. Po uiszczeniu opłaty (w przypadku przesyłki) klient powinien sprawdzić zawartość otrzymanej paczki w obecności dostarczyciela.
 • 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 • 17. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 • 18. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu (0 12) 264 97 00
 • 19. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".
 • 20. W Sklepie Internetowym solarex-iso.pl/sklep nie obowiązują "srebrne i złote" karty stałego klienta.
WARUNKI REKLAMACJI
 • 1a. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 • 2a. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji według opisu w specyfikacji produktu.
 • 3.a Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
 • 4.a Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy.
 • 5a. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 • 6.a Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
 • 7a.W przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
  • w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.
  • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.

Złożenie zamówienia w Sklepie solarex-iso.pl/sklep oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów  oraz ochronie danych osobowych.