V naąej ponuke nájdete profesionálne klasické postele pre zákroky na telo a tvár, ako aj postele obohatené doplnkovými funkciami.

Máme tieľ profesionálne postele na tradičnú masáľ a masáľach zaloľených na ázijských rituáloch. Zvláą» doporučujeme postele na Shirodharu – jeden z najdôleľitejąích Ayurvedských zákrokov, ktorý je v súčasnosti hitom medzi najlepąími svetovými a poµskými strediskami Spa. Naąe ąpecializované postele na Shirodharu majú ąpeciálny systém dráľok, ktoré umoľňujú odvádzanie olejčekov pouľívaných počas zákroku. V súprave sa nachádza trolley s ohrievačom olejčekov a parným generátorom.

Ďaląou novinkou v oblasti SPA, ktorú doporučujeme je mnoho funkčná posteµ SPA - AURORA. Je určená na suchú vodnú masáľ, chromoterapiu a termickú terapiu. Dokonalé pre prestíľne hotely SPA, centrá wellness, day SPA, kozmetické kabinety a relaxačné miestnosti.

Pozývame Vás do náąho on-line obchodu alebo Vás prosíme o kontakt s naąím Oddelením Predaja: tel.0048 12 267 03 44.

SOLAREX - Kraków,ul.Zakopiańska 136,
tel 012 264 97 00, 0602 49 57 37
e-mail:biuro@solarex-iso.pl
konto: 49 8799 0001 0000 0005 3631 0001Strona Główna Mapa strony Kontakt

© 1997-2009 SOLAREX • Wszelkie prawa zastrzeżone.